ของที่ส่งผ่านพัสดุไปรษณีย์มีโอกาสที่จะแตกหักเสียหายบ้างหรือไม่?

มีค่ะ เพราะว่าการขนส่งผ่านไปรษณีย์นั้นทางไปรษณีย์ไม่มีการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับของที่อยู่ในกล่องแต่อย่างใด
ทางเราจึงไม่สามารถรับผิดชอบอันเนื่องมาจากการขนส่งของได้ แต่เราจะแพ็คของทุกกล่องให้เป็นอย่างด่ะ เพื่อลดการเสียหายให้น้อยที่สุดค่ะ